Reporting picture

MIRASYS RAPORTOINTI

MIRASYS RAPORTOINTI

Mirasys Reporting on ainutlaatuinen sovellus, joka kääntää tallennetun datan konkreettiseksi liiketoiminnalliseksi hyödyksi. Raportointityökalu kerää useista eri lähteistä tullutta raakadataa, kuten hälytyksiä sekä tapahtumia, ja jäsentää numeerisen tiedon kuviksi tai luetteloiksi. Se auttaa analysoimaan muun muassa videonhallintajärjestelmän toimivuutta ja kuinka sitä voitaisiin entisestään tehostaa.

Raportointityökalun avulla on helppo seurata Mirasys VMS:n tapahtumia; mistä käsin järjestelmää on käytetty, minä ajankohtana ja mitä sillä on tehty. Se mahdollistaa poikkeavuuksien etsimisen asiakkaan oman järjestelmän sisältä.