Activity Map picture

MIRASYS AKTIVITEETTIKARTTA

MIRASYS AKTIVITEETTIKARTTA

Mirasys Activity Map (MAP) on integroitava sovellus, jolla hankitaan tietoa liikkumisen tiheydestä valvotulla alueella. Tiedoista on hyötyä markkinoinnin ja liiketoiminnan sujuvuuden kehittämisessä sekä turvallisuustekijöitä mietittäessä.

MAP näyttää paikat, joissa liikkuminen on erityisen vilkasta tai vähäistä. Sillä voidaan tutkia myös, millaisiin paikkoihin ihmiset tai ajoneuvot ovat pysähtyneet oleskelemaan pidemmiksi ajoiksi. MAP:lla voi seurata liikennettä reaaliajassa tai tarkastella sen historiaa tietyltä ajanjaksolta. Sen tarkoituksena on antaa tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä liiketiloissa tai esimerkiksi markkinointikampanjoiden aikana.